Sobre nosaltres

La nostra companyía

Kationickratom.com tracta de fer arribar Kratom de qualitat i els seus alcaloides aïllats, a un cost raonable, centrant-se a la zona d'Espanya/Països Catalans. Amb això tractem de cobrir un forat en un mercat cada vegada major.

Creiem en el gran potencial d'aquesta planta i els seus principis actius en el camp de la *neurofarmacología, així com *creémos fermament en què la ciència duta a terme per petits investigadors pot encoratjar a centrar l'atenció de grans laboratoris en aquesta planta. Trenquem les manilles que el capital imposa a la ciència!


Alcaloides KationicKratom


Fruit de la recerca a petita escala sorgeix KationicKratom: producte compost per tots i cadascuns dels alcaloides que es troben presents en la planta Mitragyna Speciosa (*Kratom), sense altres contaminants no desitjats d'origen orgànic. Senti's lliure d'explorar nostra web i de contactar amb nosaltres per resoldre-li qualsevol dubte.